Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

23 พฤศจิกายน 2565
พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

PROUD…Measured Sugar Dispenser

นางสาวสุภาพร คณะพรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

          องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมกับการบริโภคในแต่ละวัน แบ่งตามช่วงวัยคือ เด็กวัย 6-13 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรรับประทานน้ำตาลไม่เกิน 4 ช้อนชาหรือ 16 กรัมต่อวัน (โดยน้ำตาล 1 ช้อนชาจะให้พลังงานเท่ากับ 4 กิโลแคลอรี) และสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่มีความต้องการพลังงาน 2,000 - 2,400 กิโลแคลอรีต่อวัน ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 6-8 ช้อนชาต่อวัน เพื่อเป็นการควบคุมการบริโภคน้ำตาลให้เหมาะสมต่อวันแต่ยังมีพลังงานไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้

          ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำตาลซองวางจำหน่ายหลายแบรนด์ รวมถึงยังได้มีการออกผลิตภัณฑ์น้ำตาลบรรจุขวดที่สามารถเทจ่ายน้ำตาลได้ทีละน้อยตามต้องการ แต่ก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถควบคุมปริมาณการเทน้ำตาลในแต่ละครั้งได้

        บริษัท เค ไอ ไบโอก๊าซ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ KI Sugar Group จึงได้ออกแบบและพัฒนา “PROUD…บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายเทตวงปริมาณได้” โดยใช้การออกแบบกลไกพิเศษและเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน ออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ฝาที่ตวงปริมาณได้ ซึ่งช่วยในการควบคุมปริมาณน้ำตาลให้เหมาะสมกับการบริโภค ตัววัสดุบรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารได้ มีความสะอาดปลอดภัย และสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ โดยออกแบบและพัฒนาให้ส่วนฝามีกลไกการใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ 1) ฝาด้านบน เทน้ำตาลไหลออกมาได้ต่อเนื่อง และ 2) ฝาด้านล่าง สามารถตวงปริมาณน้ำตาลที่เทออกมาในแต่ละครั้ง ได้ปริมาณ 1.5 กรัม (หรือ 1 ช้อนกาแฟ) เมื่อจับขวดน้ำตาลเอียงเท น้ำตาลจะเข้าไปอยู่ที่ช่องกักเก็บ เมื่อเปิดฝาเทจะมีน้ำตาลไหลออกมาไม่เกิน 1.5 กรัม และเมื่อเอียงเทครั้งต่อไป ก็จะได้น้ำตาลตามปริมาณที่ตวงไว้แบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก ใช้งานง่าย และช่วยควบคุมการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน

          ในปี 2564 “PROUD…บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายเทตวงปริมาณได้” นอกจากจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก NIA ผ่านโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น Design Excellence Award 2021 (Demark), กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging, Prime Minister’s Export Award 2021 (PM Award), Best Innovation, Thailand Plastic Award 2020, Food and Beverage Packaging และ ThaiStar Packaging Awards 2021, Consumer Package


ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

          โครงการดังกล่าวมียอดขายผลิตภัณฑ์กว่า 30,000 ขวด ก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 800,000 บาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
2 – 3 เท่าในปีถัดไป โดยมีแผนขยายธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์
(E-Commerce) และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในทุกรูปแบบ


ผลกระทบทางด้านสังคม
          เพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายรูปแบบใหม่ “PROUD...น้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ขาวบริสุทธิ์พิเศษ” ครั้งแรกในประเทศไทยกับนวัตกรรมน้ำตาลคุณภาพสูงที่มีค่าสีความบริสุทธิ์ของน้ำตาล หรือICUMSA 9 ซึ่งเป็นค่าที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย บรรจุในขวดใสรูปทรงผลึกที่มาพร้อมกับฝาจ่ายที่เทตวงปริมาณน้ำตาลได้เลย ไม่ต้องใช้ช้อนช่วยตวง ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และมีส่วนช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลให้เหมาะสมกับการบริโภค

 

โครงการ พราว....บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้
ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
ด้านเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท เค ไอ ไบโอก๊าซ จำกัด
ที่อยู่: 222/1 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30100
เบอร์ติดต่อ: 08-2397-6362
อีเมล: https://www.proudsugarofficial.com/
Website: www.PROUDofficials.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/PROUDsugarofficial  



สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.