Open Innovation

ข่าวประกาศ

เหลือเวลา 0 วัน 0 : 0 : 0 ชั่วโมง :

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยกำหนดจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร (อ้างอิง: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.))


ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติมโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth)


ขอทุนต้องทำอย่างไร

1. เข้าร่วมหลักสูตร

Innovation 101
ทางออนไลน์ หรือออฟไลน์
 

2. Startup + SMEs

ส่งข้อมูลเสนอโครงการเบื้องต้น
https:\\mis.nia.or.th
 

3. Startup +SMEs 

นำเสนอข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นต่อคณะทำงาน
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

4. เข้าอบรมหลักสูตร  

Innovation 102
เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ฉบับสมบูรณ์
ร่วมกับ SMEs และ Startup

5. ส่งข้อเสนอโครงการ

ฉบับสมบูรณ์ในระบบ
https://mis.nia.or.th/

 

6. SMEs + Startup

นำเสนอข้อมูลโครงการฉบับสมบูรณ์
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
และกลั่นกรอกโครงการนวัฒกรรมแบบเปิด

7. ทำสัญญา 

ดำเนินการเบิกจ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Plaque - Guard: ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก

Plaque - Guard: ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก

ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก สุขภาพทางช่องปากสุนัข

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ ความงาม ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทำให้สารสกัดจากธรรมชาติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยความงามซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงกลุ่มของผู้หญิงเท่านั้นแต่ในผู้ชายเองก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเช่นกัน...

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

“นวัตกรรมเครื่องตีฮ่อมสำหรับผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เสื้อหม้อฮ่อมแท้ของจังหวัดแพร่”

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง

“กระชายเหลือง” เป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่นิยมปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัด สตูล สงขลา และตรัง เนื่องจากประชาชนนิยมนำมาประกอบอาหารหรือใช้เป็นเครื่องเคียง ตลอดจนกระชายเหลืองมีองค์ประกอบของสารพิโนสโตรบินซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า...

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

ธุรกิจบริการคลังสินค้าแบบเทกองให้เช่ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมคลังสินค้าเกษตรแบบเทกองในปุ๋ย สารเคมี ยิบซัม และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษตั้งแต่สต็อกเชื้อเพลิง ไม้ชิพ ถ่านหิน โดยคลังสินค้าให้เช่าทั่วประเทศในไทยกว่าร้อยละ...

ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.