Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

18 มกราคม 2565
สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง
SIAM TEE RUK: Traveler Souvenir AR

นายสุนันท์ ขามิ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 
                 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอำเภอเบตง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมญาติพร้อมกับการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในรูปแบบเดิมๆ  ซึ่งแต่ละปีมีมากถึง 9 ล้านคน แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่มมองหาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มากขึ้น เพื่อเปิดประสบการณ์ความท้าทาย ความสนุกสนาน และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ รวมถึงการซื้อสินค้าในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นของฝากให้กับผู้อื่นได้
           การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เช่น การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality; AR) มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ เพื่อเพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการได้หลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำสินค้าและบริการของคนในชุมชนมานำเสนอเพื่อให้เข้าถึงง่ายและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่ได้ลองเข้ามาเยี่ยมชม
                
บริษัท สเก็ตเชอร์ โบ จำกัด มองเห็นโอกาสต่อยอดการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง “สยามที่รัก” ที่สามารถนำข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ใกล้เคียงมานำเสนอในรูปแบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างความแตกต่างในการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี AR ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ ซึ่งสามารถดูเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการออกแบบเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และระบบเกมส์ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเก็บคะแนน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหารหรือแลกซื้อสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนระบบยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และการซื้อขายสินค้าท้องถิ่นให้กับแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขายสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 350,000 บาท และจากการขายสินค้าชุมชนและของที่ระลึกมากกว่า 450,000 บาท ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ได้ถึง 3 เท่า เกิดการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

 

 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
          โครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขายสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถสร้างรายได้มากกว่า 350,000 บาท จากการท่องเที่ยว และ 450,000 บาท จากการขายสินค้าชุมชนและของที่ระลึก หลังจากการเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม ประมาณ 8 เดือน และยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ได้ถึง 3 เท่า เกิดการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

ผลกระทบทางด้านสังคม
          ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและขายสินค้าท่องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและเพิ่มรายได้คนในพื้นที่
สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด 
ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้
   
      
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท สเก็ตเชอร์ โบ จำกัด
Facebook : https://www.facebook.com/SIAMTEERUK/

ที่อยู่ 35/37 ถนนหอยมุกต์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์ติดต่อ 061 326 9619  

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.