Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2565

12 เมษายน 2565
Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2565

“Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 3” ปีงบประมาณ 2565 

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ครั้งที่ 3” ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) 
.
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดกิจกรรมผ่านคลิปวีดิทัศน์และต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของทุน Open innovation การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea การเขียนข้อเสนอโครงการ และตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 30 ราย 
.
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครร่างข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th
.
#NIA #OpenInnovation #Startup #Roadshow


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.