Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NOW MUAY THAI: ระบบแพลตฟอร์มยิมมวยไทย

18 เมษายน 2566
NOW MUAY THAI: ระบบแพลตฟอร์มยิมมวยไทย
 
NOW MUAY THAI: ระบบแพลตฟอร์มยิมมวยไทย

นายสุนันท์ ขามิ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
        “มวยไทย” ศิลปะการป้องกันตัวที่ถือเป็นหนึ่งใน Soft Power” ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเมืองไทย และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังจะเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเรียนมวยไทย ฝึกซ้อม และลงแข่งขันในรายการมวยต่าง ๆ มากถึง 90,000 คนต่อปี โดยจะนิยมเข้ามาฝึกซ้อมมวยไทยพร้อมกับพักผ่อนและพักอาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมกีฬามวยไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในส่วนการเรียนการสอนมวยไทยและการแข่งขัน เพื่อให้กีฬามวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทย โดยมีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เช่น การนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในมวยไทย การนำแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ร่วมกับมวยไทย เช่น การบริโภคอาหารที่ทุกต้อง การควบคุมการออกกำลังกายให้ถูกหลักควบคู่กับการเล่นกีฬา และการจัดการยิมมวยในประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงการจัดการรูปแบบคอร์สเรียนมวย เพื่อรับรองตามมาตราฐานการเรียนมวยไทยสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับมาตราฐานกีฬามวยไทยในระดับสากลได้
            บริษัท วันมวยไทย จำกัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินกิจการด้านค่ายมวยและการจัดกิจกรรมชกมวย จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่สนใจเรียนมวยไทย ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลและบริหารจัดการของค่ายมวยและคอร์สเรียนมวยไทย โดยเป็นตัวกลางระหว่างค่ายมวยและกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ตลอดจนระบบมีการรับรองมาตรฐานของยิมมวย ครูสอนมวย และการรับรองมาตรฐานการผ่านการเรียนการสอนมวยไทยของลูกค้าชาวต่างชาติ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการการันตีให้กับลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้งานระบบ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Free Basic Learning สำหรับแนะนำการเรียนมวยไทยเบื้องต้น การจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมวยไทย และระบบ ID Pass ที่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเรียน การฝึกซ้อมและประวัติต่างๆ โดยระบบจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างยิมที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกยิมมวยไทยที่อยู่ในแพลตฟอร์ม และสามารถนำข้อมูลการเข้าใช้บริการไปใช้ในการเก็บคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้
 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
            โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่แก่นักท่องเที่ยวและกีฬามวยไทย ช่วยให้ยิมมวยไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000,000 บาทต่อปี และสร้างรายได้เพิ่มให้กับครูมวยไทยในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวประมาณ 240,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างรายได้กลับสู่ประเทศในการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเรียนมวยไทยในประเทศได้อีกด้วย

ผลกระทบทางด้านสังคม
            ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในกลุ่มธุรกิจยิมมวยไทย เพื่อยกระดับคุณภาพและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ และเกิดการจ้างงาน เช่น ครูมวยไทย เทรนเนอร์ เป็นต้น ทำให้กระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งด้านธุรกิจยิมมวยไทย และธุรกิจกิจที่เกี่ยวข้อง

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม : บริษัท วันมวยไทย จำกัด
ที่อยู่ : 89/2 หมู่ที่ 3 คลองแห่ง ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180
เบอร์ติดต่อ : 081-787-9799, 089-665-5441     


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.