Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

8 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 1
มาแล้วโอกาสสำหรับ SMEs และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 กับกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1”
.
 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
 เวลา 09.30- 12.00 น.
 โปรแกรม Zoom Meeting
.
Highlight
โดยภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- จุดประกายธุรกิจนวัตกรรม
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม
.
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : shorturl.at/mBDM9
.
รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-470-7998 , 084-917-6317 คุณโย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.