Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6”

7 เมษายน 2565
กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6”

โอกาสสำหรับ SMEs และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
พบกันอีกแล้วกับกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6”
.
วันที่ 23 เมษายน 2565
 เวลา 12.30 - 17.00 น.
 ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
.
#Highlight
โดยภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- การบรรยายพิเศษ "The Future of Business กลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องมีเพื่อความสำเร็จ"
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- จุดประกายธุรกิจนวัตกรรม
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม
.
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ shorturl.at/hCTUV

รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2565
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-470-7998 , 064-563-5429 (คุณพรนิภา),084-424-2716 (คุณประภาดา)
#KX #KXBuild #KMUTT #NIA #Innovation


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.