Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนช. ลงพื้นที่ภาคอีสานติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

28 พฤษภาคม 2562
สนช. ลงพื้นที่ภาคอีสานติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
w
วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562  เจ้าหน้าที่ สนช. ได้ลงพื้นที่ภาคอีสาน (บุรีรัมย์ , กาฬสินธ์ุ , มหาสารคาม , อุดร , ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ) เพื่อ ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สนช.

ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย

จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงโครงการ
     1. โครงการ "BRR Model" รูปแบบบริหารจัดการไร่อ้อยแบบแม่นยำสูงและยั่งยืนเพื่อความเหมาะสมของขนาดและตำแหน่งของพื้นที่เพาะปลูก
     2. โครงการ ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสมาร์ทฟาร์มเมอร์


จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 โครงการ
     1. โครงการ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานของกังหันลมและโซล่าเซลล์ลอยน้ำสำหรับชุมชนเสลภูมิ


จังหวัดกาฬสินธ์ุ จำนวน 1 โครงการ
     1. โครงการ ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นามะเขือ


จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 โครงการ
     1.โครงการ ระบบบรรจุถุงข้าวสารขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ

     
2. โครงการ เครื่องอบความชื้นของเชื้อเพลิง โดยใช้ความร้อนทิ้งจากท่อไอเสียเครื่องยนต์


จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ
     1. โครงการ  ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน

     
2. โครงการ  ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชัวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลคำแคน


จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
     1. โครงการ  ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านหินปูน


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.