Open Innovation

ข่าวกิจกรรม

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3"


ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือ (ตอนล่าง) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3"
 .
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม SMEs และ Startup เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3
.
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าฟังเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation)  วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ลบ. สำหรับนิติบุคคล ในการทำต้นเเบบนวัตกรรม
.
ใน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.