Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

Daywork: แอปพลิเคชันเพื่องานพาร์ทไทม์

19 กรกฎาคม 2565
Daywork: แอปพลิเคชันเพื่องานพาร์ทไทม์
Daywork: แอปพลิเคชันเพื่องานพาร์ทไทม์
Daywork: Application for part - time jobs

                                                                                 นางสาวพัชมณ พลายมี

                                            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          จากเหตุการณ์วิกฤตช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายบริษัทประสบปัญหาการทำธุรกิจที่รายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ต้องแบกรับต้นทุนค่าจ้างพนักงานไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกจ้างโดยตรง เช่น การปรับลดเงินเดือน หรือการถูกให้ออก เพราะบริษัทต้องการลดรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่เข้ามา เพื่อประคับประคองให้บริษัทสามารถฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้นและขณะเดียวกันพนักงานก็ต้องหาช่องทางหารายได้เสริมเพื่อลดความเสี่ยงของตนเอง 
       บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Daywork” ขึ้น โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยจับคู่คนทำงานพาร์ทไทม์ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสังคมการจ้างงานแบบระยะสั้นให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สมัครงานและเจ้าของกิจการในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้
        
Daywork” จะนำข้อมูลด้านทักษะ ประสบการณ์ และเวลาว่างของผู้สมัครงานมาช่วยในการจับคู่ผู้ว่าจ้างกับผู้หางาน ซึ่งระบบจะช่วยแนะนำงานโดยดูจากที่อยู่ (location) เป็นหลัก เพื่อให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าเดินทางและมีโอกาสรับงานเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการก็มีโอกาสได้คนทำงานง่ายขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังมีการเก็บข้อมูลประวัติการทำงานของสมาชิกไว้ทั้งหมดแบบอัตโนมัติ เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา ประวัติการขาด ลา มาสาย เป็นต้น โดยสมาชิกไม่สามารถเข้ามาแก้ไขในส่วนนี้ได้ ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาก่อนตกลงจ้างนั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ร้อยละ 100 และยังมีระบบการประเมินทั้งผู้ประกอบการและผู้รับจ้าง
         สำหรับรูปแบบบริการจะมีทั้งแบบ One Stop Service ที่ครอบคลุมตั้งแต่ลงประกาศ คัดกรองเบื้องต้น ตรวจสอบการทำงาน จนถึงขั้นตอนการชำระเงินให้กับคนทำงานแทนลูกค้า และแบบ Self-Service ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเพื่อหาผู้สมัครงานเอง เป็นบริการที่ครอบคลุมองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท ซึ่งในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายองค์กรมีการลดสัดส่วนพนักงานประจำ และเพิ่มอัตราการจ้างพนักงานชั่วคราว หรือ พนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้น ทำให้เดย์เวิร์คมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
      โครงการดังกล่าว ช่วยสร้างงานให้กับผู้ใช้บริการกว่า 1.8 แสนราย ทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมถึงช่วยหาพนักงานพาร์ทไทม์ และพนักงานประจำให้องค์กรกว่า 100 องค์กร สามารถสร้างมูลค่าการจ้างงานให้กับประเทศมากกว่า 80 ล้านบาท
ผลกระทบทางด้านสังคม
        ช่วยให้เกิดการสร้างงานให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปกว่า 160,000 วัน เพื่อให้เด็กนักศึกษาไม่ต้องออกจากระบบการศึกษา เพราะสามารถหาเงินเรียนเองได้ และช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

เดย์เวิร์ค: แอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยนักศึกษาหางานพาร์ทไทม์ ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 630/1 ถนนลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพ  10900 เบอร์ติดต่อ: 089-134-0959

สนใจผลิตภัณฑ์เข้าชมได้ที่: https://www.daywork.co/
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.