ติดต่อ/แจ้งปัญหาการใช้งานงานนวัตกรรมแบบเปิด ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 1040
02 017 5555 ต่อ 408, 410, 411
02 017 5566

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 3 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
0-2345-1236-41
0-2345-1279, 0-2345-1237
เว็บไซต์: www.rdi.or.th

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนวัตกรรมและการวิจัย

150/2 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
02-018-6888 ต่อ 274, 273
02-622-1878, 02-622-1002
เว็บไซต์: www.thaichamber.org

Forgot your password?