สนช. ลงพื้นที่สัญจรในกิจกรรม “Open Innovation Road Show 2017” ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

หลังจากลงพื้นที่สัญจรในกิจกรรม “Open Innovation Road Show 2017” ที่ภาคเหนือ และภาคใต้กันมาแล้ว วันนี้ สนช. บุกไปปักหมุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อขยายแนวคิดนวัตกรรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่มีความสนใจในการขอรับการสนับสนุนจาก สนช.

สนช. มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในวันนี้สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ได้ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ 

Forgot your password?