ข้อมูล ISP

CODE ISP

ISP22963

ชื่อ-นามสกุล

สุชาดา ไม้สนธิ์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง

-

อีเมล

suchada@pnru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

0-2544-8556

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์,การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์Forgot your password?