ข้อมูล ISP

CODE ISP

ISP22962

ชื่อ-นามสกุล

ธนากร วุฒิ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัทยูอาร์ซี พาวเวอร์

ตำแหน่ง

-

อีเมล

ja11111170@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

-

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกล,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกลForgot your password?