ข้อมูล ISP

CODE ISP

ISP22961

ชื่อ-นามสกุล

เมธี อำไพพิศ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

เอกชน

ตำแหน่ง

-

อีเมล

ampaipit@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

0818717700

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

8 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประมงน้ำจืด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ประมงน้ำจืดForgot your password?