ข้อมูล ISP

CODE ISP

ISP12928

ชื่อ-นามสกุล

ศิวัตม์ สายบัว

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ตำแหน่ง

-

อีเมล

saibua.siwat@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1Forgot your password?